Hyperhidros

Mot kraftiga svettningar

Hyperhidros är onaturligt kraftig svettning. Svettning är det viktigaste sättet för kroppen att hålla temperaturen, men personer med hyperhidros svettas mycket mer än de behöver för att hålla kroppstemperaturen nere och det är ofta socialt besvärande eller stör deras dagliga liv. Patienter med hyperhidros kan vara tvungna att byta kläder flera gånger om dagen, kan bara klä sig i vissa färger för att svettfläckarna inte ska synas eller tvingas byta yrke för att slippa tala eller visa sig inför publik. Man räknar med att ca 3 % av befolkningen lider av hyperhidros.

Det finns två huvudtyper av hyperhidros. Den vanligaste är fokal hyperhidros, som kan drabba armhålorna, händerna, fötterna och ansiktet. Allmän hyperhidros är mindre vanlig. Den påverkar hela kroppen och beror oftast på någon annan sjukdom, t.ex. infektion, diabetes eller hypertyreoidism. När den bakomliggande sjukdomen behandlas försvinner oftast även den överdrivna svettningen.

Hur behandlas hyperhidros ?

Till en början kan enkla självhjälpsåtgärder fungera:

  • Svala kläder
  • Undvika viss typ av mat som kan utlösa svettning
  • Minska stress, spänning och oro
  • Vara extra noga med den personliga hygienen

Om ovanstående åtgärder inte fungerat kan behandling med botulinum toxin (botox) vara till hjälp.SvettBehandling, Armsvett Behandlingen tar ca 45 min.

Botox kan används för att behandla primär hyperhidros, onaturligt hög svettproduktion som inte hör ihop med stress, nervositet eller någon sjukdom. Det muskelavslappnande preparatet blockerar signalen mellan nerv och svettkörtel och hämmar svettproduktionen. Med en tunn nål injiceras läkemedleti området där svettkörtlarna finns. Hyperhidrosbehandlingen ger få eller inga biverkningar, möjligen svag rodnad eller ömhet de första dagarna. Behandlingen gör inte särskilt ont och bedövning behövs inte.  Full effekt uppnås efter cirka två veckor och genomsnittlig duration kan variera från 3 till 12 månader.  De flesta personer behandlar sig var sjunde månad.

Boka din behandling och se priser

 

Scroll Up