Integritetspolicy


Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Denna policy hjälper dig bl.a. att förstå vilken slags information vi samlar in och hur denna används. Genom att godkänna policyn på webbplatsen i samband med bokning  så samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.

Hantering av kundinformation sito web

Du kan besöka vår webbsida utan att uppge någon personlig information. Vi noterar bara data som ej är personligt relaterad såsom IP-adress, refererande sida etc. i statistiksyfte. Denna information används endast för att förbättra vårt utbud och vi kan inte koppla denna information direkt till dig. Personliga data lagras endast efter det att du frivilligt lämnat dina uppgifter.

Genom din registrering  samtycker du till att Careclinic lagrar och använder uppgifter om dina uppdragsorder samt de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras internt och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service. Uppgifterna lagras och används för att få en dokumentation inför de behandlingar som kommer att utföras. Du kan givetvis när som helst kontakta oss för att se de personuppgifter vi registrerat om dig. 

Vidarebefordran av personliga uppgifter

Relevant personlig information lämnas aldrig vidare till tredje part utan används för att säkerställa bästa möjliga behandling. Information lämnas aldrig ut till tredje part i marknadsföringssyfte.

Datasäkerhet

Vi skyddar vår webbsida och andra system med hjälp av tekniska och organisatoriska arrangemang mot förlust, skada, åtkomst, ändringar eller spridning av din data av icke auktoriserade personer.

Cookies

Vi använder oss av egna samt även tredjepartscookies för statistiska ändamål på webbplatsen. Användningen av “cookies†är ett allmänt etablerat sätt att förbättra användarvänligheten på internet.

Du har full rätt att, utan kostnad, få all information om den personliga data vi lagrar som berör dig. Du har också rätt att begära ändringar i, blockera eller stryka denna data.

Kontakt

Om du har frågor kring inhämtandet, hanteringen eller användningen av din personliga information eller om du vill veta mer om, göra ändringar i, blockera eller stryka personlig information kan du kontakta mona@carecliniclulea.se eller på mobil 070 – 65 35 295.

Careclinic Luleå Gamla vägen , 973 42 Luleå

 

Scroll Up